Artykuł pochodzi ze strony: www.bip.mbpporeba.pl

Adres artykułu: www.bip.mbpporeba.pl/artykuly/87

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PORĘBIE ZA 2020 ROK